19 listopada 2019

Zrealizowane inwestycje

W roku 2005 spółka zakończyła adaptację pięciu budynków mieszkalnych przy ul. 600-lecia w Wieliszewie. Ogółem budynki mają powierzchnię ok 5 300 m2 i składają się ze 110 lokali mieszkalnych. Inwestycja w znacznej części została sfinansowana za pomocą kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego). Pozostałą część środków niezbędnych do zrealizowania projektu stanowiły wpłaty z tytułu partycypacji.