19 listopada 2019

Stawki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 26.09.2018r. wchodzą w życie nowe ceny za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków – plik poniżej.