19 listopada 2019

Przyłączenia do sieci

Proces przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej :

  1. Złożenie w biurze spółki wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
  2. Odbiór warunków technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
  3. Złożenie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (3 egzemplarze).
  4. Odbiór projektu przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
  5. Zgłoszenie w biurze spółki o przystąpieniu do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (min. 3 dni przed rozpoczęciem robót).
  6. Uzgodnienie terminu kontroli budowy przyłącza oraz odbioru technicznego.
  7. Instalacja wodomierza.
  8. Przekazanie do TBS „Wieliszew” sp. z o.o. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
  9. Zawarcie umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków.

„Wsparcie mieszkańców Gminy Wieliszew w podłączeniu budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 122.211,62 zł.”