19 listopada 2019

Cmentarz

Na mocy podpisanej umowy z Gminą Wieliszew spółka TBS Wieliszew została Administratorem cmentarza komunalnego przy ul. Podgórnej w Wieliszewie.
Na cmentarzu zostały urządzone:
1) groby murowane rodzinne piętrowe,
2) groby urnowe ziemne pojedyncze,
3) groby dziecinne ziemne pojedyncze.
W kolejnym etapie rozbudowy cmentarza zostały przewidziane również inne rodzaje grobów.
Kontakt z Administratorem cmentarza: (22) 782 24 22

Link do programu wizualizacyjnego Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie

https://wieliszew.grobonet.com/