INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZONYCH DO KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GÓRA, JANÓWEK PIERWSZY, KRUBIN.

S z a n o w n i     P a ń s t w o.

    Proszę o zwracanie uwagi na pracę studzienek przyłączeniowych do kanalizacji na Państwa posesjach.

   Jeżeli ze studzienki słychać syczenie, to oznacza, że układ podciśnieniowy nie jest szczelny i kanalizacja źle funkcjonuje.

   Taką sytuację należy zgłosić do obsługi sieci kanalizacyjnej dzwoniąc pod numer telefonu 501 316 808.

Pamiętajmy, że niezależnie od rodzaju systemu kanalizacyjnego:

do kanalizacji sanitarnej mogą być oddawane tylko i wyłącznie tzw. szara woda (po myciu, praniu i płukaniu), fekalia i papier toaletowy rozpuszczalny. Wszelkie inne materiały i rzeczy muszą być wyrzucane do pojemników na odpady i wywożone z posesji lub kompostowane.